سیستم های تارگت ۲۲۰-۳۳۰-۴۴۰-۵۴۰

سیستم های تارگت 220-330-440-540

 

درود خدمت تک تک شما عزیزان ،،
دوستان کلیپ معرفی سیستم های ردیاب سری تارگت ، پیشرفته ترین و علمی ترین سیستم ردیاب فرکانسی در دنیا را مشاهده میکنید ،

سیستم های تارگت ۲۲۰-۳۳۰-۴۴۰-۵۴۰

عمق کاوش مفید در تارگت ۲۲۰ شعاع ۳۰۰ متر و عمق کاوش ۲/۵ متر
عمق کاوش مفید در تارگت ۳۳۰ شعاع ۵۰۰متر و عمق کاوش ۴/۵ متر
عمق کاوش مفید در تارگت ۴۴۰ شعاع ۱۰۰۰متر و عمق کاوش ۸متر
عمق کاوش مفید در تارگت ۵۴۰ شعاع۱۸۰۰ متر و عمق کاوش ۱۰متر

۰۹۳۶۳۴۷۵۸۰۸فلزیاب راشد

سیستم های تارگت ۲۲۰-۳۳۰-۴۴۰-۵۴۰